Ing. arch. Daria Johanesová

Je absolventkou Fakulty architektury ČVUT v Praze (2005–2011). Od roku 2010 pracuje pro olomoucký atelier-r architekta Miro­slava Pospíšila. V roce 2021 se stala členkou České komory architektů. Na projektu rekonstrukce Červeného kostela pracovala pod vedením Miroslava Pospíšila jako hlavní koordinátor projektového týmu.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 06:41
Tracy is unable to log error.