doc. Ing. Jaromír K. Klouda, CSc., EUR ING

Ředitel pro Výzkum, vývoj a inovace, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Předseda TNK 37 Zdivo a zděné konstrukce, člen TNK 38, TNK 119, TNK 36/SC 4, Zastupuje ČR v CEN / TC 250 / SC 6, v CEN / TC 125 a v CEN / TC 250 / SC 8 – WG 1. Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, pro zkoušení a diagnostiku staveb (ČKAIT), EUR ING. (FEANI), ČSSI, ČBS, ČSM, IABSE, IMS, ENBRI, ECTP a SG/koordinátor CCTP.


Nejnovější články autora