Ing. Jaromír Janoušek

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor vodní stavby a vodní hospodářství, autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Po studiu realizoval řadu vodohospodářských staveb. V současnosti působí jako technik na Správě veřejného statku města Plzně – podílel se na přípravě projektu včetně dozoru při provádění.


Nejnovější články autora