Ing. Jan Bukovský, Ph.D.

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze. Poté se věnoval projektové činnosti v dopravě a výzkumu v oblasti ekonomiky dopravní infrastruktury. V roce 2008 dokončil doktorské studium v oboru Ekonomika a řízení ve stavebnictví na Fakultě stavební ČVUT. Od roku 2002 je zaměstnancem Ředitelství vodních cest ČR, kde vykonával funkce vedoucího oddělení rozvoje a realizace, od roku 2014 je vedoucím oddělení správy a provozu majetku a evropských agend.


Nejnovější články autora