Ing. Petr Brosch

Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby. Od roku 1994 pracoval ve firmě ITECO jako statik ocelových konstrukcí. V roce 2000 nastoupil do firmy OKF s.r.o., kde se zabývá ­navrhováním kovových a dřevěných konstrukcí. Je autorizovaným inženýrem v oboru inženýrské konstrukce a mosty.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 5. 2024 21:45
Tracy is unable to log error.