Ing. Michal Hendrych

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V architektonickém studiu LOXIA a.s. v Praze pracuje od roku 2007. Jako hlavní inženýr projektového oddělení odpovídá za řízení všech projektových prací. Zkušenosti s projektováním administrativních budov zúročil např. při návrhu Argentinská Office Building v pražských Holešovicích, která vznikala v BIM. Je autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 11:26
Tracy is unable to log error.