Ing. Michal Hendrych

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V architektonickém studiu LOXIA a.s. v Praze pracuje od roku 2007. Jako hlavní inženýr projektového oddělení odpovídá za řízení všech projektových prací. Zkušenosti s projektováním administrativních budov zúročil např. při návrhu Argentinská Office Building v pražských Holešovicích, která vznikala v BIM. Je autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby.