Ing. Karolína Hanulíková

Študovala na Fakulte architektúry a Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (2008– 2013). Absolvovala študijný pobyt na Polytechnickej univerzite v Madride (2012). Nastúpila do pražskej kancelárie spoločnosti Penta Investments, kde participovala na projektoch Florentinum a Rezidence Waltrovka. V rámci bratislavskej divízie Penta Real Estate z pozície projektového manažéra zodpovedá za tretiu etapu projektu Bory Bývanie a rozvoj retailovej časti územia Bory. Popri práci pokračuje na STU v Bratislave aj v doktorandskom štúdiu v odbore priestorové plánovanie.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 06:38
Tracy is unable to log error.