Ing. Martin Frič

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor dopravní stavby, poté asistent stavbyvedoucího v divizi 4 Metrostavu. Od roku 2013 je hlavním stavbyvedoucím na projektech, např. na Rekonstrukci železničního mostu přes Labe v Děčíně, Rekonstrukci železničního mostu přes Vltavu v Boršově nad Vltavou či na výstavbě Pily Labe Wood ve Štětí. Nyní je ve firmě vedoucím projektu. Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 11:50
Tracy is unable to log error.