Doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.

V roce 2004 absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor technická kybernetika, a v roce 2007 získal tamtéž doktorát v oboru řídicí technika a robotika. Od roku 2008 byl zaměstnán na katedře řídicí techniky FEL ČVUT v Praze jako vědecko- -výzkumný pracovník, od roku 2012 působí na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT, kde se zabývá automatizací a energeticky efektivní regulací budov. Vede také tým postgraduálních studentů.


Nejnovější články autora