Ing. arch. Iva Dvořáková

Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury, odborná asistentka. Spolupráce na výzkumném projektu Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století.


Nejnovější články autora