Ing. arch. Iva Dvořáková

Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury, odborná asistentka. Spolupráce na výzkumném projektu Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 15:14
Tracy is unable to log error.