doc. Ing. arch. Petr Durdík

Studoval na FA ČVUT v Praze se zaměřením na urbanismus. Od roku 1980 do roku 2007 pracoval v různých funkcích na Útvaru hlavního architekta, později Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Je autorem dvou porevolučních územních plánů hl. m. Prahy. Od roku 2007 působí jako pedagog na FSv ČVUT v Praze na katedře urbanismu a územního plánování. Docent v oboru architektura a stavitelství, autorizovaná osoba s všeobecnou působností  ČKA,  předseda  Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR.


Nejnovější články autora