doc. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Profesor v oboru fyzikální a stavebně materiálové inženýrství na Fakultě stavební VUT v Brně, v Ústavu technologie stavebních hmot a dílců. Hlavní oblastí jeho činnosti je technologie betonů a stavebních dílců. Je soudním znalcem v oboru ekonomika a stavebnictví a autorizovaným inženýrem v oboru zkoušení a diagnostika.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 08:18
Tracy is unable to log error.