doc. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Profesor v oboru fyzikální a stavebně materiálové inženýrství na Fakultě stavební VUT v Brně, v Ústavu technologie stavebních hmot a dílců. Hlavní oblastí jeho činnosti je technologie betonů a stavebních dílců. Je soudním znalcem v oboru ekonomika a stavebnictví a autorizovaným inženýrem v oboru zkoušení a diagnostika.


Nejnovější články autora