Ing. Tomáš Burian

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce pozemních staveb. Již při studiu pracoval ve firmě Metrostav a.s., nejprve jako mistr a asistent stavbyvedoucího. Po absolutoriu zastával funkci stavbyvedoucího a od roku 2018 je na pozici vedoucího projektu. Pracoval např. na dostavbě výrobního závodu Flexfill Lovosice, NCH Distribution s.r.o., výstavbě West Gate and Retention Tanks pro Procter & Gamble v Rakovníku a v současnosti spolupracuje na projektu Přístavby budovy aktivních pomocných provozů (BAPP) v jaderné elektrárně Temelín. Je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.


Nejnovější články autora