Ing. Tomáš Burian

Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce pozemních staveb. Již při studiu pracoval ve firmě Metrostav a.s., nejprve jako mistr a asistent stavbyvedoucího. Po absolutoriu zastával funkci stavbyvedoucího a od roku 2018 je na pozici vedoucího projektu. Pracoval např. na dostavbě výrobního závodu Flexfill Lovosice, NCH Distribution s.r.o., výstavbě West Gate and Retention Tanks pro Procter & Gamble v Rakovníku a v současnosti spolupracuje na projektu Přístavby budovy aktivních pomocných provozů (BAPP) v jaderné elektrárně Temelín. Je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 5. 2024 06:04
Tracy is unable to log error.