Ing. Tomáš Beržinský

Při studiu Fakulty stavební ČVUT v Praze nastoupil v roce 2011 do firmy Metrostav a.s. jako přípravář. V letech 2012–2017 pracoval na pozici stavbyvedoucího, poté až dosud zastává funkci vedoucího projektu. Mezi zakázky, které vedl, patří např. rekonstrukce jezu Loket, jezu Podělusy, jezu v Černošicích nebo MVE Štětí a MVE Veletov. Člen ČKAIT, autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.


Nejnovější články autora

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 07:45
Tracy is unable to log error.