Ing. Radek Bernard, Ph.D.

Vystudoval na VŠB-TU Ostrava Fakultu hornicko-geologickou. V roce 2011 získal titul Ph.D. na Fakultě stavební téže univerzity. Po praxi v hornictví nastoupil do firmy SG Geotechnika. Mezi lety 2011 až 2019 působil v pozici vedoucího supervize dvou projektů VRT v Číně, v týmu supervize tunelu Rohtang v Indii a na pozici vedoucího supervize výstavby tří ražených stanic linky Metra Eglinton v Torontu. Po návratu do ČR v roce 2019 se navrátil do firmy SG Geotechnika.


Nejnovější články autora