Ing. Jiří Bažata

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Od roku 1982 do 2008 pracoval u firmy Skanska a.s. Od října 2008 pracuje pro firmu SMP CZ, a.s. Postupně prošel funkcemi asistent stavbyvedoucího, stavbyvedoucí, vedoucí střediska, výrobní náměstek, ředitel závodu, výkonný ředitel divize a v současnosti zastává u SMP CZ, a.s., funkci ředitele divize velké projekty. Autorizovaný inženýr ČKAIT od 1994.


Nejnovější články autora