Zpět na informační servis

Zřícení Trojské lávky: osvobozující rozsudek

18. října 2022
Text redakce

Dne 20. září 2022 se konalo veřejné zasedání Městského soudu v Praze v trestní věci odvolání proti rozsudku Obvodního soudu Praha 7 z 8. března 2022, kterým byli osvobozeni obžalovaní prof. Ing. Jiří ­Stráský, DSc., a Ing. Antonín Semecký v kauze pádu lávky v Troji (2017). Senátu Městského soudu v Praze předsedala JUDr. Monika Křikavová.

Státní zástupce označil věc za vysoce odborně náročnou. Vyjádřil názor, že státní zástupci nejsou schopni pochopit ve všech souvislostech odbornou stavební problematiku a ani by se o to neměli snažit. Přečetl odvolání proti prvoinstančnímu rozsudku a rozváděl jeho jednotlivé body. Konstatoval, že obžaloba potřebuje, aby se v kauze vyjádřil ještě někdo další, kdo by reagoval na rozpory mezi vyjádřeními znalce obžaloby a znalců obhajoby; tedy navrhuje vrátit věc soudu první instance a uložit mu zadání dalšího odborného vyjádření znaleckému ústavu; tedy zpracování revizního posudku. Obhájci obžalovaných a samotní obžalovaní názor státního zástupce odmítli. Vyvraceli jednotlivé body odvolání s poukazem na to, že o nich se již před soudem vyjadřovali svědci obhajoby. Po cca půlhodinovém přerušení jednání na poradu soudu vynesla předsedkyně senátu osvobozující rozsudek, tedy zamítnutí odvolání a potvrzení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7.

V odůvodnění se zabývala náročností objasňování nedbalostních trestních činů, kde se jedná o osobní trestní zodpovědnost. Vyjádřila politování, že v těchto případech není stanoven specifický postup, resp. nastaven systém, kdy je v prvním kroku jmenován tým nezávislých odborníků, který posoudí a zajistí komplexní důkazový materiál. Pokud se nezajistí důkazy na počátku na místě samém, později to už zpravidla není možné. Při nastavení takového systému by měly sehrát roli např. profesní komory. Obžaloba by pak neměla spoléhat na vyjádření jediného znalce. Předsedkyně senátu pak položila několik hypotetických otázek, zda měl autor projektové dokumentace za povinnost:

  • starat se o podmínky provozu lávky;
  • starat se o podmínky údržby lávky a jejich respektování;
  • sledovat opravy lávky a další.

Těmito otázkami se nezabývala ani obžaloba, ani soud, ale vyplynuly ze znaleckých posudků obhajoby. Jednoznačná odpověď je, že takové povinnosti neměl. Za hlavní příčiny pádu lávky označila předsedkyně senátu nerespektování zákazu používání posypové soli při údržbě lávky v zimním období, následky povodně v roce 2002 a neodborné větší opravy lávky. Konstatovala, že ani jeden z obžalovaných se nedopustil těch skutečností, o které se opírala obžaloba. „Odvolací soud konstatuje s plnou vážností, že tito dva muži před soudem stát neměli a že byli po právu shledáni nevinnými,“ řekla předsedkyně senátu. Šesta­sedmdesátiletý prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., i o pět let starší Ing. Antonín Semecký byli na sklonku své kariéry vystaveni nejen mediálnímu zájmu, ale i dlouhotrvajícímu soudnímu procesu. Rozsudek je ještě možné napadnout dovoláním. Soudkyně i státní zástupce se shodli na tom a zdůrazňovali opakovaně v průběhu jednání, že v případě pádu Trojské lávky se jedná o mimořádně složitý, odborně náročný případ, jehož odbornou stránku mohou posoudit jen odborní znalci.