Zpět na materiály, výrobky, technologie

Zlínský kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

17. září 2007
redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy - SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace - ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Autor:
Zlínský kraj
Garant: Karel Mikulec - 776 111 749

Název stavby

Adresa stavby

Zhotovitel

Čas

Kontaktní osoba

Lékárna Koryčany

Koryčany
Masarykova ul.

KOMEST s.r.o.

8.00-12.00

p. Daníček
602 522 578

Bytový dům

Kroměříž
ul. 1. máje

MIRBAU s.r.o.

8.00-13.00

Ing. Zapletal
777 304 500

Univerzitní centrum

Zlín
Nám. T. G. Masaryka

Sdružení
Metrostav Praha, a.s.
Wachal Kroměříž a.s.

8.00-13.00

Ing. Petlák
724 129 370
p. Dalacosta
724 126 833