Zpět na informační servis

Zlatá medaile pro Baumit NanoporTop Výrobek - technologie pro stavitelství a architekturu 2015

2. července 2015
Text redakce PR článek

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství vyhlásila 24.června 2015 výsledky již 7. ročníku soutěže Výrobek - technologie pro stavitelství a architekturu 2015. Baumit se pravidelně se svými přihlášenými výrobky umisťuje mezi oceněnými. Letos za přihlášenou technologickou novinku - samočisticí omítku s fotokatalyzátorem Baumit NanoporTop obdržela zlatou medaili a diplom jako známku kvality.

Zářivě čistá fasáda s trvalou ochranou proti mechům a řasám
Trvale krásný vzhled fasády je přáním každého majitele nemovitosti. Fasádní systémy však často napadají plísně, mechy a další organické nečistoty, stejně jako prach. Proti organickým nečistotám lze bojovat chemickými odstraňovači, impregnací, fungicidními prostředky. Na základě nově využité technologie zvané fotokatalýza lze nyní proti nečistotám bojovat silou světla. Na kvalitu stavby má v průběhu její realizace vliv mnoho věcí, ale pouze fasáda kromě ochrany samotné budovy určuje i architektonický ráz. Je opětovně vystavována nejrůznějším vlivům počasí.

Kvůli nečistotám, které přirozeně ulpívají na jejím povrchu, navíc přichází o svůj původní vzhled. Pro prodloužení celkové životnosti a obnovení barev je zpravidla nutné fasádu po 10 až 15 letech přetřít. To si vyžádá náklady nejen na pořízení vlastní fasádní barvy a provedení nátěru, ale i na stavbu lešení, zakrytí přiléhajících konstrukcí (oken, dveří), zábor komunikace apod. Udržovat čistou fasádu pomáhají nanoporézní povrchy fasád, které jsou dnes rozšiřovány o schopnost fotokatalýzy, která k čištění fasády využívá sílu světla.

Co je fotokatalýza?
Fotokatalýza je založena na řadě fyzikálních a chemických procesů, které se odehrávají na povrchu fasády. Tyto reakce jsou iniciovány a urychlovány pomocí speciální látky - katalyzátoru, který využívá světelnou energii a během reakce se sám nespotřebovává. Fotokatalytické omítky a barvy patří mezi nanotechnologické produkty, které obsahují nanočástice výrazně zlepšující vlastnosti nátěrů. Takové hmoty jsou pak odolnější proti oděru, jsou charakteristické elektrostatickým nábojem a vysokou paropropustností, mohou snižovat propustnost elektromagnetického záření i čistit fasádu. Při dopadu denního světla na fasádu se během fotokatalýzy aktivuje fotokatalyzátor obsažený v omítce. Dochází tak k rozkladu částeček nečistot usazených na povrchu fasády. Díky okolnímu proudění vzduchu jsou nečistoty.odstraněny z fasády, jejich rozpouštění napomáhá také déšť či schnoucí vlhkost. Fasáda se tak čistí sama. Tato metoda je obzvláště účinná v boji proti řasám, plísním a bakteriím a zabraňuje usazování prachových částeček a sazí.

Přiznivá ochrana fasády i vůči životnímu prostředí
Klasická ochrana fasád proti biologickému znečištění bývá obvykle zajišťována pomocí tradičních chemických látek. Ty se z povrchové úpravy postupně vyplavují a ztrácejí tak svou účinnost. Na rozdíl od toho nový Baumit Nanopor photokat nepředstavuje žádnou zátěž pro životní prostředí, minimalizuje nároky na údržbu a zajišťuje fasádě dlouhodobě krásný vzhled.

Výrobek roku 2015 - ocenění Nadace ABF za r. 2015Foto z předávání ocenění (popisek: Zlatou medaili a diplom známky kvality ?Výrobek - technologie pro stavitelství a architekturu 2015? za samočisticí omítku Baumit Nanopor převzal za Baumit, spol. s r.o. marketingový ředitel Ing. Martin Omelka dne 24.června 2015 v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství během konference ?Building Information Modelling ve stavebnictví?.
Výrobek Baumit NanoporTop

Samočisticí fasáda s využitím fotokatalýzy
Samočisticí omítka nebo barva Baumit Nanopor dosud chránila trvale krásnou a zářivě čistou fasádu především svým mikroskopicky hladkým a vysoce prodyšným povrchem. Nový efektivnější fotokatalyzátor tento samočisticí efekt ještě více posiluje a přidává unikátní přirozenou a aktivní ochranu před organickým znečištěním. Fotokatalyzátor aktivovaný energií světla nečistoty rozloží a ty jsou poté z povrchu fasády odstraněny spolupůsobením větru a deště.

Reference Baumit NanoporTop: RD, Rakousk