Zpět na stavby

Zkušenosti z výstavby Pavilonu indonéské džungle ZOO Praha

Příspěvek shrnuje zkušenosti z provozu stavby Pavilonu indonéské džungle v ZOO Praha a představuje výsledná řešení, která byla ve své době experimentální nebo nová. Vyžadovala proto úzkou spolupráci odborníků z různých oborů a také jistou míru odvahy podstoupit riziko při realizaci atypických, neověřených postupů.

Autor:


Spoluautoři:
Vratislav Danda

Pavilon indonéské džungle v pražské ZOO, dokončený před osmi lety, získal v nedávné době pozoruhodné ocenění v mezinárodním měřítku: tým odborníků, připravující výstavbu obdobného pavilonu v zoologické zahradě v britském Chesteru (jedné z nejoceňovanějších evropských ZOO), zvolil pražský pavilon za nejvhodnější referenční stavbu z hlediska architektonického, provozního a technického řešení. Znamená to, že z pražské realizace budou čerpány technické podklady a zkušenosti z návrhu, výstavby a provozu pro řešení nového pavilonu ve Velké Británii. A důvod této volby? Podle mínění britských specialistů se jedná o nejlepší pavilon svého druhu v Evropě!

Uvedený příklad dokazuje, že v České republice může vzniknout unikátní stavba, která nejen že dosahuje plně srovnatelné mezinárodní úrovně, ale může být inspirací a vzorem pro podobné stavby v zahraničí.


Osazení budovy na pozemku a její tvarování vychází ze záměru optimálního začlenění pavilonu do okolního terénu při respektování potřeb vnitřní prostorově náročné expozice

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2012)