Zpět na stavby

Zklidnění dopravního uzlu zlepšilo kulturní prostředí města

24. května 2012
Ing. arch. Martin Hájek

Předmětem stavby Multifunkčního dopravního areálu bylo řešení prostoru Pernerova (dříve Bezručova) náměstí v centrální zóně města Česká Třebová, který přímo navazuje na nádražní budovu Českých drah. V soutěži Stavba roku 2011 stavba postoupila do finále a získala několik dalších ocenění.


K hlavním problémům, které se vyskytovaly v řešeném území, bylo křížení pěšího pohybu s motorovou dopravou, a to jak automobilovou, tak autobusovou.
Původní stav náměstí preferoval motorovou dopravu (velkou část náměstí zabírala parkoviště osobních automobilů a vlastní autobusové nádraží). Docházelo ke kolizím mezi chodci a motorovou dopravou i mezi osobní a autobusovou dopravou.

Systém zastřešení autobusového nádraží s propojením na budovu ČD (vizualizace)
Systém zastřešení autobusového nádraží s propojením na budovu ČD (vizualizace)
Součástí městského mobiliáře je i vodní kaskáda se symbolikou zeměkoule
Součástí městského mobiliáře je i vodní kaskáda se symbolikou zeměkoule
Možnost průjezdu náměstím zůstala pro autobusy i osobní dopravu zachována
Možnost průjezdu náměstím zůstala pro autobusy i osobní dopravu zachována