Zpět na materiály, výrobky, technologie

Zhodnocení Dne otevřených dveří

2. listopadu 2007
ČKAIT

Autor:


Spoluautoři:
ČSSI
SPS v ČR

Dne 23. října 2007 se sešli vedoucí představitelé pořádajících organizací Dne stavitelství a architektury ke zhodnocení Dne otevřených dveří na vybraných školách, významných stavbách, ve stavebních firmách a projektových kancelářích v ČR.

Hodnocení se zúčastnili: Ing. arch. Dalibor Borák (předseda České komory architektů), Ing. arch. Jan Fibiger (předseda správní rady ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství), Ing. arch. Oleg Haman (předseda Obce architektů), Ing. Pavel Křeček (prezident SIA ČR - Rady výstavby), Ing. Václav Mach (předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), Ing. Václav Matyáš (prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR) a Ing. Pavel Štěpán (viceprezident Českého svazu stavebních inženýrů).

Ing. Václav Matyáš:
Je to poprvé, kdy se rozhodly profesní komory a svazy zorganizovat společnou akci v celostátním rozsahu. Bylo to dobré rozhodnutí. První den navštívilo otevřené stavby přes 20 000 návštěvníků, což je rozhodně úspěch. Propagace našeho odvětví je naprosto nezbytná. Situace s doplňováním stavu novými absolventy učebních oborů je opravdu tristní a potřeby proti nabídce jsou zhruba desetinásobné.

Ing. Pavel Křeček:
Jde to dokonce tak daleko, že v jednom stavebním supermarketu jsem našel vyvěšené heslo Lidé zděte! To říkám pouze k odlehčení situace, která je jinak velmi vážná.

Ing. Václav Mach:
Den otevřených dveří byl úspěšný nejen v Praze, ale i v regionech. Zúčastnily se i poměrně malé firmy, došlo tak po dohodě se SPS, který se ?stará? spíše o velké firmy, zatímco ČKAIT dohlíží na odbornou úroveň stavebních inženýrů, hnací sílu těchto malých firem.
Pro příští ročníky Dne otevřených dveří bude podstatné dodržet stejný termín pořádání, aby vznikla tradice. Mnohé regiony to vzaly za své, občané měli možnost porovnat skutečnost a volební program. Problém byl někdy s dopravou na vzdálenější stavby, to bude nutné příští rok zlepšit.