Zpět na informační servis

Železniční muzeum Národního technického muzea na Masarykově nádraží v Praze

12. března 2009
Text redakce

Před sto lety bylo založeno Technické muzeum pro Království české, jehož přímým pokračovatelem je dnešní Národní technické muzeum (NTM). Od začátku byly součástí sbírky muzea předměty železniční provenience.

Dnes obsahuje sbírka Železničního muzea NTM několik set předmětů dokumentujících vývoj železnice. Jedinečnost železniční dopravy, její vliv na utváření moderní společnosti, kvalita železniční sbírky NTM a stálý zájem veřejnosti o historii dopravy vedl k potřebě vybudovat vlastní prostor pro kvalitní prezentování železniční historie v rámci NTM.

Historické objekty lakovny a dílen depa kolejových vozidel na Masarykově nádraží v Praze,
¤ Historické objekty lakovny a dílen depa kolejových vozidel na Masarykově nádraží v Praze, kde bude umístěna hlavní expozice Železničního muzea NTM. Foto autor.

Základem pro další rozvoj železniční sbírky se stal rok 2000, kdy bylo na základě usnesení č. 1147/2001 vlády ČR nařízeno v rámci NTM zřídit oborové Železniční muzeum. Toto vládní usnesení rovněž určilo, že hlavní expozice Železničního muzea vznikne v Praze, v depu kolejových vozidel na Masarykově nádraží. V roce 2003 pak byla část areálu někdejšího depa převedena do vlastnictví Národního technického muzea.

Železničnímu muzeu NTM tak byla dána možnost prezentovat nejvýznamnější část svých sbírek v prostředí nejstarší zachované výtopny v Evropě postavené v roce 1845. Stavební vývoj budov lokomotivního depa byl v zásadě ukončen ve druhé polovině 70. let 19. století. Kontinuální železniční provoz neumožnil zásadní přestavby jednotlivých objektů, a tak si budovy zachovaly takřka původní vzhled až do současnosti.

Železniční muzeum NTM v depu kolejových vozidel na Masarykově nádraží
¤ Železniční muzeum NTM v depu kolejových vozidel na Masarykově nádraží v Praze. Urbanistická a objemová studie Němec a Žilka architekti z roku 2004.

Vzhledem k hodnotě stavby se rekonstrukce areálu pro potřeby Železničního muzea NTM omezí na nejnutnější zásahy a očištění od úprav, které byly necitlivě provedeny především ve druhé polovině 20. století. Největším zásahem do vzhledu celého komplexu se stane nové skleněné zastřešení dvorany mezi budovou dílen a lakovnou. V tomto prostoru se třemi kolejemi bude umístěna hlavní expozice železničních vozidel. Zastřešení bude provedeno velmi citlivě a subtilně, aby nebyl narušen klasicistní vzhled hlavního průčelí dílenské budovy z roku 1845. V rámci projektu bude řešeno i propojení muzea s přilehlým prostorem. Muzeem bude možné projít v ose Hybernská ulice - Trocnovská ulice přes expozice nebo mimo ?placený prostor? - přes nádvoří přilehlé k Husitské ulici. Celý komplex se tak návštěvníkům i obyvatelům Prahy maximálně otevře a umožní pohodlné a kulturní spojení Žižkova s centrem metropole.

Budoucí hlavní expozice železničních vozidel Železničního muzea NTM
¤ Budoucí hlavní expozice železničních vozidel Železničního muzea NTM. Urbanistická a objemová studie Němec a Žilka architekti z roku 2004.

Po svém dokončení se muzeum zapojí do projektu ?Muzejní míle?, který má formou propagace a jednotné vstupenky propojit Národní muzeum, Železniční muzeum NTM, Muzeum hlavního města Prahy, Armádní muzeum na Žižkově a Národní památník na Vítkově, kde Národní muzeum buduje expozici české státnosti. Přáním Národního technického muzea je, aby se Železniční muzeum v centru hlavního města stalo místem setkávání, kde přes změny v bezprostředním okolí zůstane zachována historická atmosféra nejstaršího pražského nádraží.

Autor: Mgr. Jiří Střecha, ředitel Železničního muzea NTM