Zpět na informační servis

Železniční most pod Vyšehradem

23. února 2023
Text redakce

Správa železnic vyhlásila v březnu roku 2021 soutěžní dialog s názvem Železniční mosty pod Vyšehradem na architektonicko-konstrukční řešení těchto železničních mostů. Předmětem řešení bylo pět mostů: most přes Vltavu, most Výtoň, most přes Vyšehradskou ulici a dva klenbové mosty. Bylo požadováno řešení se třemi kolejemi, zachování pěších a cyklistických tras přes Vltavu a zřízení nové železniční zastávky Praha–Výtoň. Pro tento dialog zadavatel ustanovil jedenáctičlennou hodnoticí komisi. Koncept návrhu řešení podalo dvanáct účastníků, z nichž bylo šest vybráno do druhého kola. Návrhy byly před hodnoticí komisí prezentovány v červnu 2022, ta pak vydala doporučení k dopracování pro účely podání nabídky.

Dne 16. září 2022 vybrala hodnoticí komise vítěze soutěžního dialogu, kterým se stala firma 2T engineering s.r.o. Dominantním mostem z celého soumostí je most přes Vltavu. Vítězný návrh předkládá jeden nový tříkolejný most o třech polích o rozpětí cca 72 m. V každém poli je ocelová síťová oblouková konstrukce pouze se dvěma oblouky. Součástí mostu jsou lávky pro chodce a cyklisty. Jedná se o architektonicky a konstrukčně moderní řešení. Pohled na most budou totiž občané vnímat a hodnotit po celou dobu jeho životnosti.

Více info na www.novymostvyton.cz.

Obr. Železniční mosty pod Vyšehradem – vítězný návrh, vizualizace (zdroj: 2T engineering s.r.o.)

Zdroj:
doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.
Fakulta stavební ČVUT v Praze

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 07:07
Tracy is unable to log error.