Zpět na materiály, výrobky, technologie

Závěsné konzolové lešení v centru Prahy

13. října 2009
Jan Strakoš

V nedávné době bylo možné na několika významných historických stavbách v centru Prahy, a nejen tam, vidět unikátní typ lešení, které upoutalo již na první pohled. Toto variabilní závěsné konzolové lešení, které je určeno především pro montážní a údržbové práce na střechách a věžích, je k těmto památkovým stavbám maximálně ohleduplné.

Autor:
Kostel Matky Boží před Týnem
Pro obnovu stavby bylo použito závěsné konzolové lešení s kotvením pomocí chemických kotev. Tato varianta byla zvolena z důvodu minimálního zásahu do obvodového pláště, který je tvořen historicky cennými kamennými kvádry. Montáž lešení se skládala z několika navazujících kroků. Prvním a zároveň jedním z nejtěžších úkonů, byla vlastní manipulace lešení na kamenný ochoz Týnské věže, umístěný ve výšce cca 60 m. Pro etapu přesunu materiálu se využil manipulační otvor ve stropní části hlavní lodi chrámu. Elektrickým vrátkem byly vlastní konzoly s ostatním materiálem šetrně vytahovány na půdní meziprostor chrámové lodi, další část přesunu byla řešena vnitřkem věže, po prudkém točitém dřevěném schodišti. Montáž lešení mohou provádět jen speciálně vyškolení výškoví pracovníci. Ve výšce cca 60 m je největším nepřítelem těchto speciálních prací počasí, zejména vítr.
Pro kotvení lešení se využívaly pouze spáry mezi jednotlivými kamennými bloky. Do vyvrtaných otvorů průměru 28 mm a délky 300 mm se vpravila speciální chemická malta, do které se následně šroubovitě zasunulo pevnostní ocelové pouzdro s vnitřním i venkovním závitem. Jednotlivé kotvy byly od sebe vzdáleny cca 2 m (podle velikosti kamenných bloků). Po vytvrzení malty se s ohledem na počasí do vnitřního závitu osadila pevnostní tyč průměru 12 mm s přídavným DIN okem. Každá kotva byla testována tahovou zkouškou na výtažnou sílu 13 kN.
Při použití tohoto typu kotvení je třeba se ujistit, zda je kotva správně osazena. Do takto připravených kotev se dále uchycují již vlastní konzoly lešení (obr. 1). Podlážka je tvořena fošnami délky 3 m, které jsou z hlediska bezpečnosti práce a vlastní povahy stavby přiraženy až k obvodovému plášti věže (obr. 2). Zábradlí bylo vysoké 2 m a v místě, kde prolézali kameníci z ochozu přes žebřík na lešení, mělo výšku 3 m. V tomto případě bylo zábradlí navíc speciálně uchyceno za kamenný ochoz. Na takto postavené lešení se na podlážku pokládá ještě geotextilie a na zábradlí lešenářská síťovina proti propadu stavebního materiálu.
Na předávacím protokolu zákazníkovi bylo udáno povolené zatížení závěsného konzolového lešení 0.75 kN.m-2 (tj. cca 2 pracovníci + 40 kg materiálu na jedno pole délky 2 bm). Samozřejmostí, a to nejen u této stavby, je odborná prohlídka lešení po 14 dnech nebo při velkých klimatických změnách.

Obr. 1. Pro obnovu stavby kostela Matky Boží před Týnem bylo použito závěsné konzolové lešení s kotvením pomocí chemických kotev
¤ Obr. 1. Pro obnovu stavby kostela Matky Boží před Týnem bylo použito závěsné konzolové lešení s kotvením pomocí chemických kotev

Obr. 2. Podlážka lešení byla tvořena fošnami délky 3 m, které byly přiraženy až k obvodovému plášti věže
¤ Obr. 2. Podlážka lešení byla tvořena fošnami délky 3 m, které byly přiraženy až k obvodovému plášti věže

Budova Staroměstské radnice a pražského orloje
Jedním s největších překážek na této stavbě byla rozpadající se prejzová střecha a nemožnost celkového uzavření prostoru pod stavbou po dobu několika dní. Muselo být tudíž upuštěno od standardní montáže lešení výškovými pracovníky na laně. Po domluvě s investorem se montážní práce mohly provádět z vysokozdvižné plošiny, která eliminovala možnost pádu střešní krytiny na zem. Turisté, kteří se pohybovali pod stavbou a v jejím okolí, tak nebyli nijak ohroženi a omezeni v prohlídce souvisejících památek. Samotné montážní práce probíhaly dva dny, od 5 hodin ráno do 10. hodiny dopolední. Déle je nebylo umožněno realizovat z důvodu otevření radnice pro veřejnost a pro objednané svatební obřady.
Při kotvení lešení byly použity chemické kotvy, které byly od sebe vzdáleny cca 2 m. Samotné vrtání a osazování kotev se provádělo s největší opatrností, protože těsně pod kotvicím bodem byly vyobrazeny staré erby a v jejich okolí byla na zdivu zaznamenána historie jejich oprav a další specifika (obr. 3).
Do takto osazených kotev už nebylo složité uchytit jednotlivé konzoly lešení, na něž byla následně pokládána podlaha a zábradlí. V tomto případě bylo použito dvoumetrové zábradlí, které bylo přikryto lešenářskou sítí. Taktéž dřevěná podlaha byla zabalena do geotextilie, aby se zabránilo pádu zdiva nebo střešní krytiny. Takto postavené lešení pak mělo garantovanou nosnost 0,75 kN.m-2.

Obr. 3. Kotvy byly osazovány s největší opatrností, protože těsně pod kotvicím bodem byly na fasádě vyobrazeny staré erby
¤ Obr. 3. Kotvy byly osazovány s největší opatrností, protože těsně pod kotvicím bodem byly na fasádě vyobrazeny staré erby