Zpět na stavby

Základ turbosoustrojí o výkonu 660 MW v elektrárně Ledvice

Součástí nového bloku v elektrárně Ledvice zajišťující kromě výroby elektrické energie také dodávku tepla, je také, s ohledem na velký výkon stroje, mimořádná konstrukce základu turbosoustrojí o výkonu 660 MW. S dalšími stavebními konstrukcemi nového bloku se již čtenáři mohli seznámit v únorovém čísle časopisu.

Autor:Návrh a výstavba konstrukce základu turbosoustrojí

Velikost konstrukce a její požadované parametry
Konstrukce základu turbosoustrojí se skládá ze spodní desky, která je založena na pilotách a spolu se sloupy a roštem pro uložení pružných prvků Gerb tvoří prostorovou rámovou konstrukci. Horní deska je masivní železobetonový rošt spočívající na zmíněných pružných prvcích. Tato koncepce se používá u všech základů strojů o velkém výkonu překvapivě nikoliv z důvodů jejich dynamického chování, ale proto, že při délce základu nad 50 m nelze zajistit rovnoměrné sedání konstrukce v požadovaných limitech. U základu turbosoustrojí elektrárny Ledvice jsou sloupy spodní konstrukce navrženy i v ose stroje, což umožňuje omezit dlouhodobé deformace a lépe ladit základ.

Technické parametry konstrukce základu
Piloty:
41 ks, Ø 1,2 m; délka 9-26 m
Spodní deska: 15 x 55 x 3 m
Horní deska: 17 x 56 x 4 m
Celková výška (od základové spáry): 22 m
Hmota odpružené horní desky a stroje: 7200 t (celkem) Údaje o stroji
Konfigurace: 4tělesová turbina Škoda, generátor Siemens
Provozní otáčky: 3000 ot./min.
Hmotnosti rotorů:
turbina: 7,5 t; 27,5 t; 2 x 80 t,
generátor: 76 t

Požadavky, které má základ splňovat při provozu, tj. maximální přípustné deformace a rychlost kmitání, se v podstatě nemění s velikostí základu a jsou obdobné jako u základů malých turbosoustrojí. Příčníky horní desky tedy musí splňovat požadavek na maximální natočení 10-4 rad a rychlost kmitání nesmí přesáhnout 4 mms-1, což odpovídá amplitudě výchylky 0,0125 mm na provozních otáčkách stroje. Tyto parametry nesmí být překročeny uprostřed 4-7 m vysokých příčníků, kde jsou uloženy stojany ložisek.

Příčník s nesymetricky umístěnou spárou vyplněnou polystyrenem
¤ Příčník s nesymetricky umístěnou spárou vyplněnou polystyrenem

Základní údaje
Návrh základu turbosoustrojí o výkonu 660 MW vznikl ve spolupráci projektových firem:
CGD s.r.o. a Štrunc dynamics s.r.o.
Pilotové založení navrhl: doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
Hlavní výpočty byly prováděny programem: Femap + NX Nastran
Výkresová dokumentace byla vytvořena v programu: Autocad s nadstavbou Cadcon
Generální dodavatel: Škoda Power s.r.o.
Dodavatel základu: Metrostav, a.s.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2011)