Zpět na informační servis

Historické město roku 2022 a další zajímavosti

11. srpna 2023
Text redakce

Historickým městem roku 2022 se stalo Vysoké Mýto na Pardubicku. Titul se každoročně vyhlašuje u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který připadá na 18. dubna.

Historické město roku 2022

Krajskými vítězi soutěže byly kromě hlavního vítěze vyhlášeny České Budějovice, Horažďovice, Cheb, Jablonec nad Nisou, Jemnice, Jičín, Kolín, Lomnice, Praha 1, Příbor, Šternberk, Valašské Meziříčí a Žatec. Cena je udělována za nejlepší přípravu a rea­lizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Poprvé byla cena udělena v roce 1995. Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zdroj: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, ilustrační foto: město Vysoké Mýto

Lysice1

Obnova zahrady zámku v Lysicích

Na zámecké zahradě a v zahradnictví státního zámku v Lysicích na jižní Moravě byla dokončena nutná část podzemních prací (rozvody vody, nové šachty, retenční nádrže a další inženýrské sítě) a dvě třetiny stavebních prací (statika, zednické i tesařské práce, obnova skleníků) i restaurátorských prací (terakotová výzdoba zahrady, kašny, kamenické prvky). V zámeckém zahradnictví se pracuje na obnově unikátní fíkovny z 19. století s pojízdnou střechou, jedinou dochovanou svého druhu v ČR – obnovená původní střešní konstrukce dostává šindelovou krytinu. Barokní stavba lysického zámku na místě renesanční vodní tvrze vyniká skvostnými a bohatě zařízenými interiéry. Zámecká zahrada je doplněna kolonádou a salla terrenou. Oranžerie a zámecké zahradnictví jsou z 2.poloviny 19.století.

Zdroj a ilustrační foto: Národní památkový ústav a státní zámek Lysice

Zabovreska_tunel_2_Magistrat_mesta_Brna

Tramvajový tunel v Žabovřeské otevřen

Dne 1. května 2023 byl zprovozněn dvoukolejný tunel v úseku Pisárky – Komín pod svahem Wilsonova lesa v Brně. Tunel je součástí Velkého městského okruhu (VMO) Žabovřeská a nahradil původní povrchovou trať, jde o přeložku tramvajové trati. Délka tubusu činí 500 m, šířka 9 m. Portálové úseky jsou přesypané (162 m) a ražené (333 m). Součást tubusu tvoří cca 60 m dlouhá úniková štola o šířce 2,6 m. Stavba VMO Žabovřeská je rozdělena na dvě etapy, první byla dokončena v roce 2020, dokončení druhé se plánuje na rok 2024. Probíhající etapa odstraňuje úzký, kilometrový úsek silnice 1/42 podél řeky Svratky – ten je rozšiřován na čtyřpruhový. Podél trati stojí také zrekonstruovaná kaple sv. Antonína z Padovy a sv. Barbory z Nikomédie z roku 1884, původně vystavěná pro kolonii Kamenný Mlýn podle návrhu arch. Aloise Franze. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR a statutární město Brno. Stavba probíhá v režimu smluvních podmínek ­FIDIC – Red Book. VMO v Brně má několik úseků, nyní se staví rovněž VMO Huso­vický tunel a VMO Bauerova.

Zdroj: Dopravní podnik města Brna, foto: Magistrát města Brna

Smichovske_nadrazi_01_191119-120308_ako

Rekonstrukce železniční stanice Praha-Smíchov

První část rekonstrukce železniční stanice Praha-Smíchov začala. Jako zhotovitele prací vybrala Správa železnic, s.o., společnost STRABAG Rail. Hlavní náplní stavby bude nejprve snesení části kolejiště; současně dojde k odstranění ocelové lávky přes kolejiště, kterou v budoucnu nahradí nové, bezbariérové přemostění. Stavbaři dále demontují trakční vedení, přeloží kabely napájecího vedení z trafostanice a upraví veřejné osvětlení. Současně se odstraní dopravní kancelář v místě pod stávající lávkou. Navazující etapa rekonstrukce bude zahrnovat přestavbu celé stanice. Projekt znamená celkově rekonstrukci železniční stanice Praha-Smíchov v úseku mostu přes Vltavu pod Vyšehradem po berounskou část stanice. V jeho rámci bude obnoven železniční svršek a spodek, nástupiště i podchody.

Zdroj: Správa železnic, s.o., vizualizace: A69 Architekti