Zpět na informační servis

Xella CZ vydala environmentální prohlášení o produktu Ytong

2. března 2015
Text redakce PR článek

Společnost Xella CZ, s.r.o. právě vydala environmentální prohlášení o produktu Ytong. Vyjádřila tak svůj zodpovědný přístup k životnímu prostředí a nabídla cenný dokument pro firmy usilující o získání certifikátu LEED a BREEAM.

Environmentální prohlášení je dobrovolným vyjádřením postoje k ekologii a otázkám udržitelného stavebnictví. Zveřejňuje objektivně měřitelné informace o vlivu produktů značky Ytong na životní prostředí a jeho platnost je ověřena akreditovaným certifikačním orgánem VÚPS Praha. Společnost Xella CZ v tomto dokumentu zveřejnila důležité údaje o environmentálních dopadech výroby i životního cyklu stavebních komponentů Ytong. Z nich jednoznačně vyplývá, že tento materiál odpovídá nejen současným nárokům na zdraví, energetickou úsporu a ekologii, ale odpovídá i trendu budoucího vývoje odvětví stavebnictví.

?Environmentální prohlášení o produktu pomůže také firmám, které chtějí získat mezinárodní certifikáty kvality LEED a BREEAM. Ty vlastníkům a provozovatelům poskytují nezávislé ověření, že stavba splňuje kriteria úsporného, energeticky efektivního stavění z vhodných materiálů a je budována s ohledem na kvalitu vnějšího i vnitřního prostředí?, uvedl k praktickému přínosu pro odbornou veřejnost ing. Václav Vetengl, produktový manažer společnosti Xella CZ.