Zpět na materiály, výrobky, technologie

WTC 2007 PRAGUE

4. dubna 2007
ČKAIT

Český tunelářský komitét (ČTuK) byl Mezinárodní tunelářskou asociací ITA/AITES pověřen uspořádáním 33. zasedání Valného shromáždění této významné mezinárodní organizace, naplánovaného na rok 2007.

Autor:


Spoluautoři:
ČSSI
SPS

S tímto zasedáním je spojen Světový tunelářský kongres ?World Tunnel Congress? (WTC). Hlavním místem děje je Kongresové centrum Praha, kde ve dnech 5.-9. května proběhnou všechna jednání a zasedání. Součástí kongresu bude vzdělávací workshop pro mladé odborníky, který se koná v předstihu - 4. 5. a 5. 5. v prostorách Masarykových kolejí ČVUT. Plánovány jsou i odborné exkurze na nejzajímavější podzemní stavby v Praze a okolí, které se budou konat 10. května.
Organizátoři nezapomínají ani na společenskou a kulturní stránku tohoto setkání. Jsou připraveny poznávací zájezdy po Praze, po České republice a po skončení Kongresu i na Slovensko a do příhraničních oblastí Německa a Rakouska. Na každý kongresový večer je připraveno společenské setkání nebo kulturní program v některé z reprezentativních pražských lokalit (primátorská rezidence, Obecní dům, Rudolfinum), jejichž vyvrcholením je závěrečný gala večer ve Španělském sále Pražského hradu. Význam kongresu podtrhuje i skutečnost, že kromě ITA/AITES převzali nad jeho konáním záštitu i primátor hlavního města Prahy a ministr pro regionální rozvoj.
WTC se pořádá každoročně, vždy v jiném státě, jehož národní tunelářský komitét je členem ITA/AITES. Tato organizace byla založena roku 1974 a Český (v té době Československý) tunelářský komitét patřil mezi zakládající členy. Hlavním tématem konference je: Podzemí - čtvrtá dimenze velkoměst. Pracovat se bude v 9 sekcích. Nejvíce obsazeny jsou sekce týkající se projektování a provádění podzemních staveb v různých podmínkách, ale stranou zájmu nezůstává ani bezpečnost při stavbě a provozu, vybavení tunelů, ochrana životního prostředí, údržba a historie. Vědecká rada kongresu přijala celkem 316 příspěvků, které budou zveřejněny v třísvazkovém sborníku konference. 124 z nich bude prezentováno po cca dvacetiminutových přednáškách ve 4 sálech hlavního dějiště kongresu. Ostatním autorům byla poskytnuta možnost uplatnění formou posterů.
Odborníci z celého světa byli vyzváni referovat v rámci tzv. ?Keynote Lecture? o současném stavu rozvoje a předpokládaném budoucím vývoji profese; v průběhu ?Open Session? ITA organizuje celkem 8 přednášek a diskuzi na téma ?Nové finanční trendy a jejich důsledky na uzavírání smluv pro realizaci tunelových staveb?. Na závěrečném zasedání Valného shromáždění ITA/AITES proběhne volba nových členů exekutivy a nového prezidenta. Jen letmo již vyjmenujeme několik dalších aktivit Kongresu. Je to na příklad zasedání tzv. ?Pracovních skupin? (ITA/AITES Working Groups). Dále si již několik desítek největších světových firem a organizací, majících bezprostřední vztah k podzemnímu stavitelství, objednalo výstavní plochy a stánky pro prezentaci své činnosti.
A samozřejmě nelze pominout možná to nejdůležitější, co by mělo být výsledkem každého setkání odborníků: navázání osobních kontaktů, výměna zkušeností a posun teorie i praxe oboru na kvalitativně vyšší stupeň. Organizátoři WTC 2007 PRAGUE jsou přesvědčeni, že toho všeho bude ve velké míře na tomto světovém setkání dosaženo.

Podrobné informace a přihlášky viz: www.wtc2007.org