Zpět na informační servis

weber.školení 2016 opět zahájeno

22. února 2016
Text redakce PR článek

V letošním roce Weber opět přichystal celou škálu školení a seminářů. Weber organizuje odborná školení pro stavební veřejnost již třináctým rokem. Školení jsou určena zejména pro aplikační firmy, obsluhu stavebnin, bytové domy a odbornou veřejnost.

Cílem těchto teoretických i praktických školení je zvýšení úrovně znalostí, poskytnutí praktických a aktuálních rad, seznamování s moderními materiály a trendy v oblasti stavebnictví.

Weber nabízí následující typy školení a seminářů:
weber.realizační školení
Tato školení doporučujeme zejména realizačním firmám a prodejcům stavebnin. Hlavními body školení jsou novinky na stavebním trhu, novinky u Weber, doporučené postupy. Na závěr každého školení účastník obdrží certifikát o proškolení.

weber.semináře pro bytové domy - SVJ a SBD
Tyto semináře doporučujeme všem těm, kteří se chtějí seznámit s komplexním řešením systémů a postupů rekonstrukcí bytových domů.

weber.semináře pro odbornou veřejnost - Saint-Gobain Fórum - ticho prosím
V rámci celoživotního vzdělávání doporučujeme nejen technikům a inženýrům činným ve výstavbě. Aktuálním a nosným tématem je problematika akustiky, kde již koncern Saint-Gobain nabízí komplexních řešení.

Školení probíhá ve školících prostorách na střediscích Weber či zákaznických centrech, nebo je možné školení organizovat přímo u zákazníků.
Zájemci o školení a získání osvědčení Weber se mohou hlásit na www.weber-terranova.cz