Zpět na informační servis

Vzniká nadační fond pro oběti nehod ve stavebnictví

14. října 2009
Text redakce

V průměru tři pracovní nehody na sto zaměstnanců činí ze stavebnictví jednu z nejrizikovějších oblastí lidské činnosti. Situace se výrazně zlepšuje, přesto tento údaj za posledních šest let sledování poukazuje na skutečnost, že ve stavebnictví dochází ke zhruba dvojnásobku nehod, než je celorepublikový průměr.

Přitom, jak dokládají výsledky společnosti Skanska CS, a.s., to nemusí být pravidlem. V této firmě byl ve sledovaném období počet pracovních nehod třetinový a byl i výrazně pod celorepublikovým průměrem. ?Bezpečnosti na staveništích věnujeme velkou pozornost a jsme rádi, že tato naše aktivita přináší výsledky,? konstatuje Dan Ťok, generální ředitel a předseda představenstva Skanska CS, a.s.
Od roku 2004 je Skanska v počtu nehod pod celorepublikovým průměrem, a výrazně tak snižuje i průměr nehod, k nimž dochází ve stavebnictví.
?I proto Skanska každoročně pořádá celosvětovou akci Týden bezpečnosti, týden pro život,? říká Dan Ťok. Způsob, jak zvyšovat bezpečnost na stavbách, je přitom v principu jednoduchý. Jde o důsledné dodržování bezpečnostních předpisů. ?Pak by byl teoreticky počet nehod nulový. Největším nebezpečím pro zaměstnance je rutina a podceňování rizik.?
Všichni zaměstnanci ve společnosti procházejí bezpečnostním školením, denně jsou při rozdělování úkolů upozorňováni na rizika a dodržování předpisů je důsledně kontrolováno a vyžadováno. Všichni pracovníci jsou navíc na eliminaci nehod finančně motivováni.
A Skanska chce jít ještě dál. Jak dokládají statistiky, k většině smrtelných nehod dochází na stavbách, které zajišťují subdodavatelé společnosti.
?Současná právní úprava nám však neumožňuje osobní kontrolu a vynucování bezpečnostních předpisů u subdodavatelů. A ani nám neumožňuje zavést do smluvních vztahů s dodavateli smluvní pokuty za nehody, k nimž dojde,? upozorňuje Dan Ťok. ?Apelujeme proto na zákonodárce, aby provedli legislativní změnu, jež tato pravidla změní a umožní nám využít našeho bezpečnostního know-how i na těch částech staveb, které provozují naši subdodavatelé. Dlouhodobé statistiky i zkušenosti ze zahraničí dokazují, že je náš postup správný. Věříme proto, že tato legislativní změna přispěje k výraznému snížení nehod, ochrání životy a zdraví řady zaměstnanců ve stavebnictví.?

Nadační fond pro oběti nehod
I když Skanska dlouhodobě pracuje na eliminaci nehod ve stavebnictví, je zřejmé, že jim nelze zcela zamezit. Proto tato stavební společnost vyzývá všechny významné hráče ve stavebnictví, aby se připojili k ojedinělé iniciativě - vzniku nadačního fondu, který by poskytoval pomoc obětem pracovního úrazu.
?Věříme, že tato naše aktivita přispěje ke vzniku nezávislého nadačního fondu, do něhož budou stavební společnosti přispívat a který poskytne cílenou pomoc obětem pracovních úrazů - lidem, kterým se ve vteřině změní život. A k tomu mnohdy víc než finanční prostředky přispěje psychosociální, posttraumatická, lékařská či právní pomoc,? zdůrazňuje generální ředitel a předseda představenstva Skanska CS, a.s.

rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

průměr

Stavebnictví ČR počet nehod na 100 zaměstnanců

3,43

3,38

3,22

3,19

2,92

1,85

3,00

Průměr ČR počet nehod na 100 zaměstnanců

1,87

1,86

1,85

1,83

1,68

1,56

1,78

Skanska počet nehod na 100 zaměstnanců

2,09

1,55

0,68

0,80

0,65

0,55

1,05


¤ Počet nehod na 100 zaměstnanců v ČR

rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

vlastní nehody

140

104

48

59

46

38

smrtelné nehody

0

0

1

0

0

0

subdodavatelé nehody

20

19

40

29

16

11

smrtelné nehody

1

2

3

1

1

3


¤ Nehody a smrtelné nehody Skanska CS a jejích subdodavatelů

Den otevřených dveří na stavbě R 513
¤ Den otevřených dveří na stavbě R 513: v druhé polovině září otevřela Skanska CS, a.s. veřejnosti sledovanou stavbu pražského silničního okruhu. V současnosti pokračují stavební práce pokládkou cementobetonové vozovky. Ve stísněných prostorách tunelu jí betonáři denně udělají až 300 m. Značně pokročily i práce na mostě přes Vltavu, kde se nyní dokončuje nosná konstrukce levého mostu