Zpět na materiály, výrobky, technologie

Vzdělávací program Koordinátor

20. května 2009
redakce

Autor:V souvislosti s praktickou realizací zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pořádá Česká společnost stavebních koordinátorů jako odborná společnost Českého svazu stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě opakovaně přípravný kreditní vzdělávací program celoživotního vzdělávání Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., který aktuálním a inovativním způsobem informuje o nejnovějších praktických, legislativních, informačních a výkladových postupech v činnosti koordinátora BOZP. Vzdělávací program je určen všem účastníkům výstavby a detailně vysvětluje a popisuje práva, povinnosti a odpovědnost koordinátora ve fázi přípravy a realizace stavby, konkrétní zpracování základních dokumentů - především Oznámení o zahájení prací a Plánu BOZP na staveništi - a v předávaných podkladových, informačních a studijních materiálech komentuje a upřesňuje doporučené standardy činnosti koordinátora tak, aby byl důkladně a detailně připraven k vykonání zkoušky odborné způsobilosti u organizace akreditované k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Podrobnosti o vypsaných termínech vzdělávacích programů a o žádosti o zkoušku odborné způsobilosti koordinátora najdete na www.cssk.cz.