Zpět na materiály, výrobky, technologie

Významná inovace v oblasti sanace dřevěných konstrukcí: XILIX GEL CURATIF FONGI+

10. března 2020
PR článek

Při rekonstrukcích objektů, které obsahují dřevěné konstrukce jako krovy, stropy či podlahy, se často setkáváme s napadením biotickými škůdci – larvami hmyzu a dřevokaznými houbami. Podle stupně poškození, potažmo statického posouzení a s přihlédnutím k technicko - ekonomickému zhodnocení a případným dalších požadavkům (např. na památkovou ochranu nebo estetickou funkci) pak v projektu předepisujeme sanaci dřeva. Provedení sanace je pak založeno na odstranění nesoudržného dřeva a ošetření napadených, ale stále ještě pevných částí biocidními přípravky tak, aby byli škůdci zlikvidováni. Běžné kapalné přípravky aplikované pouze povrchovým postřikem proniknou maximálně 1 až 2 mm hluboko (resp. 2 až 3 mm při ředění lihem). Larvy se však skrývají zpravidla v hloubce od 0,5 až do 2 cm pod povrchem. Do určité míry lze tento problém vyřešit injektáží, ta je však pracná a zdlouhavá a navíc zvláště u památkové chráněných objektů často ani není povolená. Někdy je také napadení v celém svém rozsahu odhaleno až v průběhu prací a harmonogram projektu s ním nepočítá, času na sanaci je málo.


Jak tedy vyřešit situaci, kdy je nutné dřevo ošetřit hloubkově, rychle a bez injektáže?

Použitím přípravku XILIX GEL CURATIF FONGI+ vyvinutého a vyráběného firmou ADKALIS. Jedná se o gel s preventivním i sanačním účinkem proti hmyzu i houbám, s výjimečnou schopností penetrace, který lze ve většině případů aplikovat jednoduše, stříkáním. Tím se šetří čas a náklady. Jeho účinnost byla kromě mnohých laboratorních testů prověřena 15 lety úspěšného používání. Adkalis poskytuje záruku 10 let na účinnost, kterou garantuje renomovaná pojišťovna.

Právě tato gelová forma přináší rozhodující výhodu: gel nestéká, drží na kolmých stěnách, dokonce i na stropě a vytvoří tak dostatečnou zásobu pro nasycení dřeva. I větší než nejvyšší doporučená dávka 450 g /m2 se na povrchu udrží a má dost času pomalu a nezadržitelně vzlínat do dřeva. XILIX GEL CURATIF FONGI+ je schválen pro použití v obytných místnostech, je nekorozivní, nezanechává na dřevě žádné viditelné stopy, ani nijak neomezuje možnosti případných dalších nátěrů.

APPLICATION-XILIX GEL-ADKALIS

První zkušenosti z českého trhu

V domovské Francii a sousedních zemích byl XILIXem ošetřen bezpočet soukromých domů a desítky význačných kulturních památek; za všechny jmenujme katedrálu Notre Dame v Paříži či úžasné dřevěné stropy paláce ve Španělské Alhambře. A první úspěšná ošetření jsme již provedli i zde v České republice, například na Hamouzově statku ve Zbečně (roubená stavba s krovem z 18. století) anebo ve spolupráci se stavebně-restaurátorskou hutí ARCHATT na krovu Čínského pavilonu na hradě Pernštejn.

GEL CURATIF FONGI+ je nyní registrovaný a dostupný i pro profesionály v České republice a na Slovensku. Jeho distributorem je zlínská firma SLOM. Ta se ve spolupráci s výrobcem přípravku stará nejen o distribuci, ale i o školení aplikačních firem i dalších odborníků v oboru.

Kontakt:

Josef Horák, mobil: +420 776 891 658

Groupe Berkem
Dejvická 35/575
160 00 Praha 6
www.adkalis.com