Zpět na materiály, výrobky, technologie

Výzkum a vývoj nových progresivních materiálů na FAST VUT v Brně

12. ledna 2012
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA

Výzkumná a vývojová činnost Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně je zaměřena především na rozvoj teoretických a experimentálních metod navrhování a ověřování vlastností nových progresivních materiálů, konstrukčních prvků a systémů. Významnou oblastí je rovněž rozvoj teorie spolehlivosti a určování životnosti stavebních konstrukcí a materiálů, problematika optimalizace konstrukcí, vývoj nových konstrukcí a systémů a v neposlední řadě modelování degradace stavebních konstrukcí a materiálů.


Na FAST VUT v Brně jsou rovněž rozvíjeny metody počítačového modelování a využití simulačních nástrojů a jejich uplatnění jak v procesu projektování nových staveb, tak při rekonstrukcích či při ověřování a hodnocení energetické efektivnosti a tepelné ochrany budov, akustiky, denního osvětlení a mikroklimatu v budovách při využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 01/2012).