Zpět na materiály, výrobky, technologie

Vývoj tepelně technických vlastností zdiva z pálených cihel

13. června 2011
Ing. Pavel Heinrich

Současným trendem je výstavba budov s nízkou spotřebou energie. To vede ke zpřísňování požadavků i na tepelný odpor obvodových stěn. V této souvislosti se někdy tvrdí, že jednovrstvé zdivo z cihel je na pokraji svých možností. Tento článek přináší přehled o současnosti a dalším vývoji cihelných bloků, které splňují i ty nejvyšší požadavky na tepelný odpor stěn.


Podle [2] lze vývoj požadavků na součinitel prostupu tepla (U), resp. tepelný odpor konstrukcí (R), rozdělit na sedm generačních období podle jejich délky trvání. První norma zabývající se tepelně technickými vlastnostmi byla platná od roku 1949. Do roku 1964 hodnoty R u stěn vycházely z etalonu stěny z plných pálených cihel. Další vývoj požadavků na U, resp. R, na vnější stěnu budov až do roku 2011 zobrazuje graf 1, resp. graf 2. S vývojem požadavků na stěnové konstrukce se také začíná měnit tvar cihel. Od plných cihel se přechází v období let 1946-1960 k příčně děrovaným cihlám typu CDm. V letech 1961-1980 se objevuje typ cihly CDK a CD Týn. Cihly typu CD Týn můžeme považovat za mezník, neboť se jednalo o bloky s rozměry např. 290 x 190 x 215 mm či 240 x 365 x 238 mm neboli o velkoformátové cihelné bloky. Výškový modul zdiva byl 250 mm při použití maltového lože o tloušťce 12 mm. V 90. letech přichází cihla ?současného? typu Therm se suchou styčnou spárou mezi jednotlivými cihelnými bloky označovanou pero/drážka, též P+D. Vývoj tvarů jednotlivých cihel je vidět na obrázku.
V sousedním Německu se v první polovině 90. let začínají objevovat tzv. broušené cihly, tedy cihly, které mají zbroušené ložné plochy. Výrobní tolerance výšky cihel je menší než 1 mm. V ČR se začaly vyrábět broušené cihly až po roce 2000. Je jasné, že z pohledu požadavků na zvýšení tepelného odporu zdiva se nevyvíjel pouze tvar cihel, ale i samotný keramický střep, spojovací malta a také omítky. Zároveň je nutné uvědomit si i to, že s novými materiály se mění také pracovní postupy zdění a zvyšuje se produktivita práce.

Ilustrativní vývoj tvaru pálených cihel určených pro jednovrstvé zdivo
¤ Ilustrativní vývoj tvaru pálených cihel určených pro jednovrstvé zdivo

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2011)