Zpět na materiály, výrobky, technologie

Vytvoření přehledu členů ČKAIT oprávněných k činnostem v rámci programu Zelená úsporám

16. července 2009
redakce

Odborné tepelně technické výpočty, rozdílné pro jednotlivé oblasti programu, mohou provádět autorizovaní inženýři v oborech pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb (všechny oblasti programu) a autorizovaní technici v uvedených oborech (oblast C programu).

Autor:Autorizaci v uvedených oborech má více než 20 000 osob. Avšak ne všichni členové ČKAIT s autorizací v těchto oborech budou výpočty provádět. Uchazeči o podporu obtížně vyhledávají osoby, kterým mohou zadat provedení výpočtů. Pro snadnější vyhledání členů ČKAIT oprávněných k činnostem v rámci programu, kteří chtějí tyto činnosti vykonávat, zřídilo Informační centrum ČKAIT databázi oprávněných osob, která bude uchazečům o podporu veřejně dostupná na webové adrese www.ice-ckait.cz.

Z kontaktních údajů lze vybrat a vyplnit jen některé. Důležité je zaškrtnout souhlas s uveřejněním dat. Bez tohoto souhlasu není možné kontaktní údaje uveřejnit.

Podle podmínek programu Zelená úsporám je v oblasti A požadováno u bytových domů stavebně technické posouzení budovy. Tento posudek by měl obsahovat návrh případných sanačních opatření týkajících se nosných konstrukcí a vnějšího pláště budovy. Proto jsme do přehledu členů ČKAIT oprávněných k činnostem v rámci programu Zelená úsporám zahrnuli také osoby s autorizací v oboru statika a dynamika staveb; zkoušení a diagnostika staveb. Zapsání do databáze je dobrovolné, nezakládá oprávnění provádět příslušné výpočty.

V případě problémů se zápisem do databáze se mohou autorizované osoby obracet na Informační centrum ČKAIT, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., rhnizdil@ckait.cz.