Zpět na informační servis

Výstavba další části R 6

25. listopadu 2008
Text redakce

Společnost Stavby silnic a železnic, a. s. zahájila v první polovině října práce na rychlostní silnici R 6 v úseku Sokolov-Tisová v Karlovarském kraji. Stavba zahrnuje 5,394 kilometru dlouhý úsek a dokončena bude v roce 2011.

Společnost Stavby silnic a železnic, a. s. zahájila v první polovině října práce na rychlostní silnici R 6 v úseku Sokolov-Tisová v Karlovarském kraji. Stavba zahrnuje 5,394 kilometru dlouhý úsek a dokončena bude v roce 2011.
Stavba v celém svém úseku prochází jižním okrajem bývalého povrchového dolu Silvestr a nachází se v blízkosti obcí Tisová, Rudolec, Březová a Dolní Rychnov. ?V plánu je realizace dvou mimo- úrovňových křižovatek a šesti mostů,? specifikuje hlavní obsah prací hlavní stavbyvedoucí karlovarského závodu SSŽ Martin Vidimský. Vznikne také jedna 3,154 kilometrů dlouhá doprovodná komunikace a několik přeložek silnic III. třídy.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 08:30
Tracy is unable to log error.