Zpět na informační servis

Výstavba bezpečnostního přelivu na Orlické přehradě

18. listopadu 2021
Text redakce

Na Orlické přehradě začala výstavba doplňkového bezpečnostního přelivu, který sníží zatížení vodního díla při extrémních povodních. Práce potrvají do roku 2026.

Stavbaři vybudují bezpečnostní přeliv mimo těleso hráze. Bude mít tři pole hrazená segmentovými uzávěry, zakrytou část a železobetonový skluz o délce 367 m a šířce 16 m. Cílem je zvýšit zabezpečení přehrady před účinky velkých vod a posílit protipovodňovou ochranu na dolním toku Vltavy. Dalším přínosem bude zlepšování průtoku v období sucha. Díky doplňkovému přelivu přehrada bezpečně zvládne desetitisíciletou povodeň, která odpovídá průtoku 5 300 m3/s. Orlická přehrada je největším vodním dílem v ČR a jde tedy o největší vodohospodářskou stavbu současnosti. Její stavba začala v roce 1954 a hlavní část prací pokračovala až do roku 1961. V minulosti prošla mnoha zkouškami; těmi nejnáročnějšími byly povodně v letech 2002 a 2006.

Zdroj a vizualizace: Povodí Vltavy