Zpět na informační servis

Výstava Má vlast cestami proměn

18. srpna 2022
Text redakce

Výstava Má vlast cestami proměn vstoupila do 14. ročníku. Hlavním partnerem je letos Královéhradecký kraj. Výstava v náměstích či parcích ukazuje na panelech proměnu zanedbaných míst v místa upravená a užitečná.

Prostřednictvím fotografií a pří­běhů je tak prezentován stav před obnovou a po ní. Každý rok na výstavě uvidíte opravy různorodých staveb – od sakrálních objektů přes obecní úřady, školy, zastávky, multikulturní centra, náměstí a návsi až po krajinářské úpravy v parcích a sadech. Do obnov se mnohdy zapojují místní obyvatelé. Akci pořádá spolek Cestami proměn pod záštitou předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, Ministerstva kultury, Mi­nisterstva pro místní rozvoj a Asociace krajů ČR. Partnery jsou kraje ČR, Česká komora architektů, Spolek pro obnovu venkova a další orga­nizace. Harmonogram putovní výstavy je na stránkách www.cestamipromen.cz.

Zdroj: www.cestamipromen.cz