Zpět na informační servis

Výsledky stavební produkce – srpen 2020

13. října 2020
Text redakce

Zpomalení stavebnictví pokračuje meziročním poklesem stavební produkce o 9,7 % v měsíci srpnu, stále se nejedná o výrazný propad.

Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 11,2 %. Dochází k výraznému omezení finančních prostředků soukromých investorů, vlivem koronavirové krize směřují finanční prostředky na provozní náklady, nikoliv do investičních aktivit.
Pokles se projevuje i u bytové výstavby, v srpnu 2020 bylo dokončeno 2 992 bytů, a jde tedy o meziroční pokles o 1,7 %. 
Tento trend bude do budoucna pokračovat, v srpnu byla zahájena výstavba 3 198 bytů a počet zahájených bytů ve sledovaném období meziročně klesl o 3,0 %.
Produkce inženýrského stavitelství zaznamenala meziroční pokles o 6,2 %, od počátku roku si však udržuje trvale mírný nárůst 0,7 %. Tento nárůst by se mohl vlivem rozestavěnosti velkého množství dopravní infrastruktury udržet.
I nadále přetrvává nepříznivá situace v evidenci počtu zaměstnanců ve stavebnictví, což je vyjádřeno poklesem průměrného počtu pracovníků o 1,9 %. Situace je způsobena pokračujícím dopadem koronavirové epidemie spojené s komplikacemi a návratem zahraničních pracovníků.
 
V Praze 7. 10. 2020
Ing. Jiří Nouza, Svaz podnikatelů ve stavebnicvtví