Zpět na informační servis

Výsledky stavební produkce – srpen 2020

13. října 2020
Text redakce

Zpomalení stavebnictví pokračuje meziročním poklesem stavební produkce o 9,7 % v měsíci srpnu, stále se nejedná o výrazný propad.

Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 11,2 %. Dochází k výraznému omezení finančních prostředků soukromých investorů, vlivem koronavirové krize směřují finanční prostředky na provozní náklady, nikoliv do investičních aktivit.
Pokles se projevuje i u bytové výstavby, v srpnu 2020 bylo dokončeno 2 992 bytů, a jde tedy o meziroční pokles o 1,7 %. 
Tento trend bude do budoucna pokračovat, v srpnu byla zahájena výstavba 3 198 bytů a počet zahájených bytů ve sledovaném období meziročně klesl o 3,0 %.
Produkce inženýrského stavitelství zaznamenala meziroční pokles o 6,2 %, od počátku roku si však udržuje trvale mírný nárůst 0,7 %. Tento nárůst by se mohl vlivem rozestavěnosti velkého množství dopravní infrastruktury udržet.
I nadále přetrvává nepříznivá situace v evidenci počtu zaměstnanců ve stavebnictví, což je vyjádřeno poklesem průměrného počtu pracovníků o 1,9 %. Situace je způsobena pokračujícím dopadem koronavirové epidemie spojené s komplikacemi a návratem zahraničních pracovníků.
 
V Praze 7. 10. 2020
Ing. Jiří Nouza, Svaz podnikatelů ve stavebnicvtví
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 18. 4. 2024 15:41
Tracy is unable to log error.