Zpět na informační servis

Výpočet energetické náročnosti budov

16. prosince 2022
Text redakce

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo prohlášení k využívání hodinových klimatických dat při výpočtu energetické náročnosti budov. Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, která je prováděcím předpisem zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje metodu výpočtu energetické náročnosti budov. Vyhláška nabyla účinnosti 1. září 2020, s výjimkou ustanovení § 4  odst. 1 věty třetí, které nabývá účinnosti 1. ledna 2023: V budovách nebo zónách s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie se výpočet provede s intervalem nejvýše jedné hodiny.

Pro naplnění tohoto požadavku nechalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu EFEKT zpracovat soubor klimatických hodinových dat a typické pro­fily užívání budov pro výpočet energetické náročnosti budov v hodinovém kroku výpočtu v návaznosti na typické profily užívání pro měsíční krok výpočtu, uvedené v technické normě ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov. Zpracovaná data jsou k dispozici pro experty v oblasti hodnocení energetické náročnosti zcela zdarma a jsou dostupná na internetových stránkách www.mpo-efekt.cz, záložka na horní liště Energetická účinnost v praxi, rozklik vlevo – Hodinová data pro energetické speciality. Pod tímto rozklikem lze nalézt soubory s potřebnými tabulkami, konkrétně přílohu č. 1 – klimatická data (hodinová); přílohu č. 2 – profily typického užívání (hodinové parametry); soubory dat – kalendář, profily; soubory dat – klima, data csv; soubory dat – klima, data xls; soubory dat – profily. Ministerstvo průmyslu a obchodu doporučuje zpracovaná data používat k naplnění povinnosti stanovené v § 4 odst. 1 vyhlášky. 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu