Zpět na materiály, výrobky, technologie

Výplně otvorů s integrovanými rámy

16. července 2012
Jaroslav Capůrka

Článek představuje řešení, které může významnou měrou přispět ke zjednodušení montáže výplní otvorů stavby a k odstranění stávajících negativních aspektů při vlastní realizaci, zvláště v oblasti připojovací spáry.

Autor:


Spoluautoři:
Petr Školník

Univerzální integrovaný rám výplní otvorů
Univerzální integrovaný rám představuje konstrukční prvek, jehož profilový systém na straně exteriéru dotváří po zabudování v obvodové stěně hrubé stavby vnější ostění, nadpraží a parapet. Jsou tak eliminovány nezbytné stavební úpravy detailů po obvodu výplně, které jsou z důvodu mokrého procesu v technologickém postupu časově velmi náročné, řemeslně pracné a tím i ekonomicky značně nákladné.

Rám je navržen ve 2 variantách:
IR - základní typ bez roletového systému;
IRK - kompletizovaný typ s roletovým systémem (roletová skřínka a vodicí kolejničky).

Vícekomorový profilový systém integrovaného rámu IR/IRK je navržen z koextrudovaného PVC-U-PMMA v kombinaci vláknového kompozitního materiálu s jádrovou PU termoizolační výplní. Dolní profil přebírající funkci vnějšího parapetu má ve střední části průřezu odvodňovací kanálky, propojující prostor mezi křídlem a rámem výplně, odvodňovací drážkou ve spodní ploše okapnice. Prvek pro nadpraží je opatřen okapničkou. Oba typy mají vestavěné větrací jednotky (válcové ventilátory) s minimální energetickou náročností, s možností využití energie i z fotovoltaických článků, zajišťujících nezávislou, automaticky řízenou výměnu vzduchu bez nepřiměřených ztrát. Propojení s armovací vrstvou zateplovacího systému může být buď nedílnou součástí IR/IRK ve formě nataveného připojovacího pásu armovací tkaniny, nebo jsou v rámu drážky zámkového typu, do kterých jsou, po dokončení tepelně izolační vrstvy fasádního pláště, zasunuty PVC připojovací profily s integrovanou armovací tkaninou. Součástí kompletizovaného IRK je roletová skřínka s vloženou tepelnou izolací z XPS s revizní klapkou přístupnou z interiéru. Provádění rohových spojů a spojů profilů se předpokládá obdobným způsobem jako u současných typů výplní otvorů.


Vizualizace zabudovaného okna s větrací jednotkou

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2012)