Zpět na informační servis

Výměna stropní desky stanice metra Florenc

31. května 2022
Text redakce

Dopravní podnik hl. m. Prahy zahájil dlouho připravovanou stavební akci v metru. Bude vyměněna stropní deska a zmodernizován vestibul stanice Florenc.

Při té příležitosti budou osazeny i nové eskalátory směrem k autobusovému nádraží. Práce, které jsou rozvrženy do tří etap, potrvají cca 4,5 roku. Provedou je firmy Metrostav DIZ s.r.o. a GEOSAN spol. s r.o. Stropní konstrukci nad vestibulem stanice tvoří 131 nosníků, monolitická deska, která se nachází pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici, a hydroizolační vrstvy. Všechny nosníky i desku je nutné vyměnit kvůli rozsáhlé korozi, kterou výrazně prohloubila povodeň v roce 2002. Poškozena je i izolace, takže do vestibulu zatéká. Kromě výměny stropu projdou modernizací i podchody, vestibul jako celek a technické zázemí. Dokončení stavby se očekává na podzim 2026.
 
Zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
Ilustrační foto: METROPROJEKT Praha a.s.
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 24. 4. 2024 10:45
Tracy is unable to log error.