Zpět na informační servis

Výkon české ekonomiky za 1Q 2023

2. srpna 2023
Text redakce

Podle nových čísel ČSÚ byl výkon české ekonomiky v 1. letošním čtvrtletí roku 2023 po všech očištěních o 4 desetiny nižší než před rokem. Oproti měsíc starému (dubnovému) předběžnému odhadu jde o zhoršení tohoto čísla o 2 desetiny čili jde o mírně špatnou zprávu.

Mezičtvrtletní srovnání vychází na –0,04 %, tzn. striktně vzato došlo k mezičtvrtletnímu poklesu, což značí, že česká (velmi mělká) recese započatá v loňském třetím čtvrtletí pokračovala i v letošním prvním čtvrtletí. Samy o sobě by tyto údaje měly snížit pravděpodobnost, že ČNB v nejbližších měsících zvýší úrokové sazby, nicméně že i tak zde jistá nenulová pravděpodobnost tohoto zvýšení přetrvává.

V rozhovoru pro Český rozhlas viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová sdělila, že podle jejího názoru je nedávno oznámený soubor opatření na ozdravení českého státního rozpočtu z pohledu prognózy inflace a úrokových sazeb neutrální, možná jenom mírně protiinflační. Pro viceguvernérku ČNB je to tedy spíš důvod, proč už dál úrokové sazby nezvyšovat. Na téma růstu mezd viceguvernérka ČNB uvedla, že podle jejího názoru zaměstnanci aktuálně nejednají z pohledu očekávané inflace, ale spíš z pohledu inflace předchozí – že se snaží vyjednat si nějakou kompenzaci minulé inflace. To vidí jako pozitivní (ohledně dopadů na inflaci), zřejmě v tom smyslu, že uvažují-li zaměstnanci takto, pak pokles nynější inflace by je měl vést ke snížení jejich mzdových požadavků, k rozvinutí mzdově-inflační spirály tedy nedojde (zatímco její kolega Tomáš Holub rozvinutí této spirály vidí už teď).

Index ekonomické nálady v EU se v květnu ocitl na úrovni 95,2 bodu. To bylo o téměř 2 body níže než v dubnu (v eurozóně činil pokles téměř 3 body na 96,5 b.). V pozadí bylo zhoršení nálady (směrem k dlouhodobému průměru) ve všech čtyřech sledovaných odvětvích ekonomiky, zatímco spotřebitelská nálada se zlepšila (ovšem i tak zůstává zřetelně pod svým dlouhodobým průměrem). V náladě amerických spotřebitelů došlo v květnu k mírnému zhoršení. Signály o horších náladách v zahraničí nemusejí nutně znamenat další faktor proti zvyšování sazeb ČNB: do jisté míry jsou totiž dány očekáváním vyšších úrokových sazeb. Vyšší zahraniční úrokové sazby znamenají tlak na oslabení koruny. Tento tlak by byl důvodem spíš pro to, aby se české úrokové sazby naopak zvyšovaly. 

Zdroj:
Česká spořitelna, odbor ekonomických a strategických analýz (redakčně upraveno)