Zpět na informační servis

Výběrové řízení na návrh polyfunkčního domu v Praze na Palmovce

24. ledna 2022
Text redakce

Pražská developerská společnost připravuje na pozemcích hl. m. Prahy, v proluce poblíž křížení ulic Zenklova a Libeňský most, výstavbu dvou polyfunkčních domů. Ve výběrovém řízení hledá zpracovatele architektonického návrhu pro celý pozemek a projektové dokumentace pro první z budov.

Investiční akci schválila Rada hl. m. Prahy a Investiční expertní výbor PDS. Kritérii výběrového řízení jsou kvalita návrhu budovy a přilehlých veřejných prostranství, dlouhodobá environmentální a ekonomická udržitelnost staveb a efektivita využití pozemku. Nabídky podle zadání zveřejněného v Tender aréně je možné podávat do 22. února 2022 do 12 hodin.           

Palmovka je nejcennějším rozvojovým územím v širším centru Prahy, které má město pod vlastnickou kontrolou a které na využití svého potenciálu stále čeká. Společně s Městskou částí Praha 8 a s Dopravním podnikem hl. m. Prahy hledáme optimální směr pro budoucí využití a rozvoj celé lokality. Přípravu projektové dokumentace pro polyfunkční dům u křižovatky ulic Libeňský most – Zenklova však lze spustit již nyní jako jeden z prvních kroků k nové a pulsující Palmovce,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.  

Všechna výběrová řízení vypisovaná PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020). Kritérii výběrových řešení pro chystanou municipální výstavbu jsou kvalita návrhu budov a veřejného prostoru, dlouhodobá environmentální a ekonomická udržitelnost, hospodárnost a efektivita využití daného pozemku.

Polyfunkční bytový dům se chystá poblíž křižovatky ulic Libeňský most a Zenklova, na pozemcích 3636, 3637/1, 3637/2, 3952/6, 3952/7, 3952/8 a 3952/25 v katastrálním území Praha-Libeň. Na nebytové prostory v přízemí a v prvních dvou patrech navážou patra s cca 24 městskými nájemními byty.     

Projekty, které chystáme, budou sloužit obyvatelům Prahy dalších 100 let. V rámci výběrového řízení preferujeme řešení a typologii kladoucí důraz na efektivitu stavby, minimalizaci provozních nákladů, nákladů na údržbu a opotřebení použitých materiálů. Jedním z požadavků výběrového řízení je minimální spotřeba energie v průběhu výstavby a následného provozu budovy, jež vyplývá ze současných legislativních požadavků kladených na novou výstavbu. Budeme upřednostňovat stavební materiály, u nichž bude možné doložit jejich šetrnost k životnímu prostředí v podobě certifikátů a environmentálního prohlášení produktu. Městská výstavba reprezentuje obec, a proto musí být architektonicky kvalitní a spoluvytvářet městské prostředí,“ doplňuje Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.    

Více informací poskytnou:
Markéta Miková
PR konzultantka
marketa@marketamikova.cz
739 057 684

Martin Červinka
Zástupce ředitele PDS
media@pdspraha.eu

Text a obrázky: Pražská developerská společnost

Palmovka-Zenklova-mapka_300_DPI