Zpět na informační servis

Vltavská filharmonie

8. července 2022
Text redakce

Praha zná vítěze mezinárodní architektonické soutěže na podobu Vltavské filharmonie – je jím tým dánského studia Bjarke Ingels Group (BIG) v čele s Bjarkem Ingelsem a Brianem Yangem.

Vltavská filharmonie bude zároveň sídlem dvou orchestrů – Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a České filharmonie. Oba orchestry v ní najdou odpovídající rezidenční prostory, ale i zázemí pro rozšíření svých edukačních programů pro veřejnost. Zapojeny budou také hudební školy nejrůznějších úrovní, které budou moci prostory Vltavské filharmonie využívat pro svou výuku. Zástupci České filharmonie a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK se podíleli na zpracování zadání pro architektonickou soutěž, byli přizváni k účasti v porotě soutěže a mohli se tak vyjádřit k potřebám jednotlivých subjektů.

Vítězný projekt moderního hudebního centra, které v budoucnu vznikne v pražských Holešovicích, nepracuje pouze s budovou jako takovou, ale přináší i nápaditá řešení veřejného prostoru, počítá se zpřístupněním břehu řeky a otevírá venkovní terasy filharmonie včetně střechy všem bez rozdílu.

Mezinárodní architektonickou soutěž o podobu Vltavské filharmonie vyhlásilo hlavní město Praha společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) na konci srpna 2021. Do soutěže se přihlásilo celkem 115 týmů z 25 zemí, k účasti bylo předem vyzváno také pět renomovaných architektonických ateliérů.

Po potvrzení výsledků architektonické soutěže zastupitelstvem hl. m. Prahy v čer­vnu tohoto roku bude následovat jednání o smlouvě na dopracování návrhu, zpracování projektové dokumentace s vítězem a získání potřebných povolení k zahájení stavby. Finální etapa by měla začít výběrem zhotovitele stavby během roku 2026. Se zahájením stavebních prací se počítá o rok později v roce 2027, nový koncertní sál by měl být dokončen za deset let, tedy v roce 2032.

Zdroj: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy