Zpět na stavby

Větrání a topení ve sportovních halách? Moderní technologie umožňují efektivní a levné udržení teplotní pohody.

S každou sportovní halou je už od prvních fází projektu spojeno množství povinností a technických norem, které velmi přesně upravují podmínky pro pobyt a pohyb v těchto sportovištích.

Autor:Jednou z důležitých norem je v tomto případě norma ČSN 73 0540-2 či německá norma DIN 18032-1, ze které se v našich podmínkách často vychází při plánování zahraničních projektů. Tyto normy velmi přesně stanovují množství čerstvého vzduchu, které je nutné dodat do konkrétního prostoru při dané aktivitě jeho obyvatel a hodnoty minimálních teplot při různém využívání daného prostoru. U sportovních hal a jakýchkoliv interiérových sportovišť platí, že jsou tyto objekty brány jako běžná pracoviště, proto se na ně vztahují některá důležitá omezení, zejména pak zákaz větrání pomocí průvanu, kdy není možné udržovat cirkulaci vzduchu pouhým otevřením oken či střešních komponentů. Kvalitní systém vytápění a chlazení je tedy základem pro efektivní větrání i vytápění interiérových sportovišť, nicméně už dnes existují technologie ekologických zdrojů, které jsou schopny udržet tepelnou pohodu všech obyvatel dané budovy, a navíc za nízké náklady.

Předepsané hodnoty výměny vzduchu a výkonu ventilačních jednotek

Pokud se podíváme do českých norem na položku předepsaného objemu čerstvého vzduchu na jednoho člověka za 60 minut, dostaneme se pravděpodobně ve většině případů na hodnotu 60m3/ hodinu na jednu sportující osobu a na 25m3/hodinu na jednoho diváka. Následně již není obtížné určit předepsaný výkon systému výměny vzduchu podle stanovené kapacity daného sportoviště, tedy samozřejmě myšleno pro základní orientaci. Přesný výkon systému ventilace, ať už přirozené či nucené je pak přímo závislý na technických specifikacích celého projektu, konkrétně provzdušnosti pláště či obálky budovy, provzdušnosti jednotlivých místností či na konkrétním zařízení a využití jednotlivých hřišť a prostor v dané hale. Pro účely zjednodušení návrhu ventilačního a topného systému se obvykle při projektování sportovních hal postupuje pomocí rozdělení projektu právě na jednotlivá hřiště a sportoviště a následně se pro každý takový prostor počítá náročnost výměny vzduchu zvlášť. Přesto lze vyčíst už z těchto norem, že zachování tepelného komfortu v halách je nutné kvůli zvýšené výměně vzduchu rozvrhovat trochu jinak než u rodinného domu.

Centralizovaná a decentralizovaná ventilace a topení

Při rozvažování o systému výměny vzduchu a tepelné pohody ve sportovních halách lze vycházet ze dvou základních konceptů, a sice systému centralizované a decentralizované soustavy. Použití centralizované soustavy je vhodné zejména pro projekty, které počítají s možností rozvedení ventilačních cest po celé užité ploše budovy, nicméně se dnes čím dál častěji setkáváme se specifickými konstrukčními prvky, jako jsou např. dřevěné vazníky v nosné konstrukci, které použití centralizovaných rozvodů neumožňují. V takovém případě je nutné použít systémy decentralizované výměny vzduchu, které mohou dosahovat stejné, dokonce i lepší účinnosti než systémy centralizované.

Alternativní možnosti a plánování kapacit větracích systémů

Při návrhu systémů výměny vzduchu a vytápění je vhodné postupovat se základní rozvahou o způsobu, délce a intenzitě využívání jednotlivých sportovišť. Veškeré halové provozy se totiž nacházejí ve velmi specifické situaci, co se týče nutných kapacit systémů výměny vzduchu a udržování klimatu, kdy tyto požadavky kolísají od minimálních až po zvýšené v době větší návštěvnosti (prime-time cvičení pro veřejnost, veřejná utkání či jiné společenské události). V takovém případě se vyplatí instalace inteligentního systému řízení jak výměny vzduchu, tak vytápění a chlazení sportovní haly, které je schopno pružně reagovat na aktuální požadavky provozu. Toto řešení ovšem nemusí být výhodné z hlediska nákladů, zejména v otázce udržování příznivého klimatu ve větším prostoru může nárazové spouštění systému a jeho vypínání výrazně zvýšit energetickou náročnost provozu. Každý start systému z nulového výkonu totiž předpokládá nejdříve vyhřátí či ochlazení rozvodů, než dojde k poznatelné změně v prostředí interiéru, což může zejména u větších objektů představovat v úhrnu značné náklady na energie.

Kombinace technologií jako záruka tepelného komfortu a nízkých nákladů

Pokud porovnáme konvenční systémy vytápění a chlazení, tedy zejména plynové kondenzační kotle, elektrické topné systémy, klimatizační jednotky a jiné běžně používané technologie, zjistíme, že je cesta k levnému a zdravému tepelnému komfortu velmi složitá a vyžaduje určitě nemalé investice do předních modelů a systémů dané technologie. Naštěstí mají halové provozy výhodu větší plochy, kterou je možné využít pro kombinaci několika různých technologií, jejíž účelem je zefektivnění a zlevnění celého provozu daného objektu.

Mezi aktuálně hojně nasazované technologie, zejména v zahraničí, patří tzv. kapilární tepelné rohože, které se instalují do celé plochy interiéru, tedy jak do podlah, tak do stropů a zdí. Tyto tenké plastové trubičky slouží jako nízkoteplotní rozvody otopné vody, což umožňuje jejich spojení s alternativními zdroji tepla, jako jsou tepelná čerpadla, solární kolektory a další systémy, které fungují za nižších teplot. V České republice nabízí takovýto komplexní systém společnost iClima, jejíž vlajkovým produktem je aktuálně kombinovaný systém tepelné pohody objektu tvořený tepelným čerpadlem, tepelným zásobníkem a vakuovými solárními panely. Ve vhodně postavených rodinných domech je tento systém schopen snížit celkové náklady na udržení příznivého klimatu až o 95%, ale jak je tomu u větších prostor, jako jsou sportovní haly?

Variabilita řešení na každý projekt

Sportovní haly představují z hlediska požadavků na tepelný komfort jisté specifikum, zejména co se týče jejich chlazení, kdy nemohou být sportovci ze zdravotních důvodů vystavování přímému proudění klimatizačních jednotek. Systém iClima však tento problém řeší bez větších problémů, jelikož nepracuje s přímým prouděním ochlazovaného vzduchu, ale sám udržuje v interiéru stálou teplotu pomocí kapilárních rozvodů a tepelného čerpadla. Díky své modularitě může být napojen i na stávající rozvody a podílet se např. na chlazení zpátečky vašich stávajících systémů a tím výrazně přispět ke snížení nákladů na udržování vhodné teploty během teplejšího počasí. Systém iClima může být samozřejmě použit i zcela samostatně, jako svébytný chladicí systém, který je ze zdravotního rizika prakticky nedostižitelný, jelikož se sám o sobě nachází pod omítkou stěn. Pokud by vás pro váš budoucí projekt nebo i stávající provoz zajímala možnost vysokých úspor a zdravého udržování stabilní interiérové teploty, neváhejte a obraťte se na společnost iClima pomocí poptávkového formuláře zde a nechte si nezávazně prověřit vaše aktuální možnosti implementace zdravých a ekologických technologií na váš projekt.