Zpět na informační servis

Vady a poruchy staveb - poučení z chyb

7. února 2008
Text redakce

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT pořádá třídenní kvalifikační kurz pro projektanty, investory, pracovníky státních orgánů a pracovníky firem provádějících betonové a železobetonové konstrukce. Kurz je akreditován komorou ČKAIT - 3 body.

Datum a místo konání: 18.-20. 2. 2008
ČVUT, Kloknerův ústav, Šolínova 7, 166 08 Praha 6

Významní odborníci na konkrétních případech dokumentují vznik chyb, jejich projevy, příčiny a způsob jejich odstranění. Kurz umožňuje získat posluchačům unikátní poznatky a poučení z chyb, které hrozí při projektování i provádění železobetonových a zděných staveb.
Cena kurzu včetně studijních textů je 2900 Kč + 19 % DPH.
Další informace na: www.dohnalek.org.