Zpět na informační servis

Územní plán Olomouce ve spolupráci s veřejností

27. listopadu 2008
Text redakce

Zcela mimořádný a v rámci České republiky ojedinělý postup při přípravě nového územního plánu zvolilo vedení města Olomouce.

Zcela mimořádný a v rámci České republiky ojedinělý postup při přípravě nového územního plánu zvolilo vedení města Olomouce. Celý proces zpracování tohoto strategického dokumentu budou mít zástupci široké veřejnosti, zájmových skupin a odborných organizací příležitost sledovat a připomínkovat, a to v rozsahu mnohem širším, než samosprávám ukládá zákon. Rozsáhlou kampaní chce vedení města mimo jiné předejít následným problémům a častým požadavkům na změny již schváleného územního plánu, které se v minulosti pravidelně opakovaly.
Strategický dokument, který postupně vznikne v letech 2008 až 2011, bude po svém schválení utvářet podobu města na příštích nejméně patnáct let. Záměr pořízení nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání 15. září 2008 a odstartovalo tím celý proces jeho vzniku.
Vedení města chce jako jeden z hlavních komunikačních nástrojů využít internetové stránky www.olomouc.eu/uzemni-planovani.