Zpět na materiály, výrobky, technologie

Ústecký kraj - Den otevřených dveří na stavbách a vzdělávacích organizacích 13. 10. 2007

17. září 2007
redakce

Přehled doposud přihlášených staveb a vzdělávacích organizací pro Den otevřených dveří, konaný v rámci Dne stavitelství a architektury. Případní zájemci ze stran firem a vzdělávacích organizací o aktivní účast na Dni otevřených dveří mohou kontaktovat: firmy - SPS v ČR, e-mail: sps@sps.cz; vzdělávací organizace - ČKAIT, e-mail: ckait@ckait.cz

Autor:Ústecký kraj
Garant: Jaroslav Tvrzský - 602 218 725

Název stavby

Adresa stavby

Zhotovitel

Čas

Kontaktní osoba

Areál stavebnin Tomáš

Ústí nad Labem
Žižkova ul.31

Radim Šestal - Factor

9.00-16.00

p. Tomáš
602 280 799

Vodovod Červený Vrch

Děčín
Červený Vrch

Horák - stav. a obch.spol. s.r.o.

9.00-14.00

Ing. Milerski
604 261 721

Výstavba Technic. a vzdělávacího institutu Viamont a.s.

Teplice
ul. Na Letné

ABS - stavební společnost s.r.o.

8.00-15.00

Ing. Adam
602 287 063

Rekonstrukce kanalizace

Žatec
Zeyerova ul.

Vodohospodářská stavební, s.r.o. Chomutov

8.00-14.00

Ing. Červený
777 760 313


Název organizace

Adresa místa otevřených dveří

Čas

Kontaktní osoba

SPŠ Ústí nad Labem

Stará 99, 400 11
Ústí nad Labem

10.00-14.00

Hnízdová Ivana,
472771307
hnizdova@sps-ul.cz

Integrovaná střední škola stavební

Ústí nad Labem,
Čelakovského 5

13. 10.

PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl
(ředitel školy,
tel.: 475 001 222, mail: isss@isssul.cz),
Mgr. Vorlíčková

Viamont, a.s.

Teplice, Na Letné 835
Bude otevřena část stavby Technického a vzdělávacího institutu Viamont, a.s.

9.00-14.00

Ing.Jana Galovičová,
tel: 602 566 587,
jana.galovicova@seznam.cz

Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola stavební

Děčín I, Čs. armády 10

13. 10.

Ing. Jan Vyhnálek,
412 516 136,
reditel@stavarnadc.cz